Primarij Darija Mateja Strah, dr. med., spec. gin. in porod.

Primarij Darija Mateja Strah, dr. med.,
spec. gin. in porod.

Študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani  je opravila leta 1994 ter v naslednjih dveh letih opravila 12 mesečni staž ter sekundariat kot obvezno napredovanje.
Leta 1994 je za študentsko raziskovalno delo s področja psihiatrije Ocena depresivnosti in anksioznosti pri mladostnikih z različnimi duševnimi motnjami prejela Prešernovo študentsko nagrado. Istega leta je objavila tudi članek v Medicinskih razgledih Depresivnost in anksioznost pri mladostnikih z različnimi duševnimi motnjami. 
Z ginekologijo in porodništvom se je aktivno srečala že v času študija na MF, saj je bila izbrana za usmerjeno študentko za ginekologijo za seznanjanje dela v porodni sobi. Od takrat je na svoji strokovni poti sledila omenjeno področje.
Specializacijo iz ginekologije in porodništva je opravljala na Ginekološki kliniki v Ljubljani  in na Kings College Hospital School v Londonu pri profesor Kyprosu Nicolaidesu.

Leta 1999 je ob vrnitvi iz izobraževanja v Londonu na Kliničnem oddelku za porodništvo v Ljubljani sodelovala pri ustanavljanju Centra za odkrivanje kromosomskih in drugih nepravilnosti v 1. trimesečju nosečnosti. V času izobraževanja je v Londonu pridobila posebna ultrazvočna znanja o perinatalnih pregledih, bolezenskih stanjih  ploda in presejanju za kromosomske nepravilnosti v prvem, drugem in tretjem trimesečju nosečnosti. Po vrnitvi z izobraževanja leta 1999 je skupno z dr. Natašo Tul, dr. med. in Stankom Pušenjakom, dr. med. v projektu širše pristopnosti za odkrivanje kromosomskih nepravilnosti v prvem trimesečju začela v Porodnišnici Ljubljana s samostojnimi enotedenskimi ultrazvočnimi pregledi in obenem predajala svoje pridobljeno znanje svojim kolegom specializantom v obliki praktičnega učenja ob ultrazvoku, prostih tem, izobraževalnih tematskih tem. Redna ultrazvočna ambulanta za presejanje za kromosomske nepravilnosti v prvem trimesečju je bila takrat novost in je pomembno vplivala na širjenje znanja in zavedanja tako zdravnikov kot nosečnic o možnostih modernih presejalnih testov za Downov sindrom že v zgodnji nosečnosti, pomenu zgodnje prekinitve nosečnosti ob morebitni potrditvi suma na kromosomopatije in pomena novega znanja za implementacijo presejalnega programa širše v Sloveniji.
 
Specialistična naloga Morfološka ocena ploda v drugem trimesečju pod mentorstvom Tončke Završnik, dr. med. spec. ginekologije in porodništva je bila osnova za kasnejše ultrazvočno učenje specializantov. Specialistični izpit je opravila 8. 5. 2001 z odliko.
 
Od leta 2001 do 2008 je bila zaposlena v ZD Domžale kot specialistka ginekologije in porodništva. Poleg samostojne ambulante je pod okriljem ZD Domžale ustanovila Ambulanto za ultrazvok v nosečnosti in pričela z aktivnim odkrivanjem kromosomskih nepravilnosti ploda v 1. trimesečju nosečnosti.
 
Leta 2003 je na 3. Kongresu ginekologov in porodničarjev Slovenije na Rogli predstavila predavanje Uspešnost odkrivanja predrakavih in rakavih sprememb na materničnem vratu.

Leta 2006 je s soavtoricama objavila prvo slovensko raziskavo Napovedovanje tveganja za trisomijo 21 s presejalnim testom nuhalne svetline pri 3526 naključno izbranih nosečnicah v Sloveniji. Študijo je aktivno predstavila leta 2005 na 5. Kongresu fetalne medicine v Barceloni, na V. Hrvaškem kongresu o ginekološki endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi z mednarodnim sodelovanjem na Brionih, leta 2006 na Šoli ultrazvočne diagnostike v Ljubljani ter kot aktivni prispevek Assessment of risk of trisomy 21 by matenal age and fetal nuchal translucency thickness at 11-14 weeks of gestation in 3526 unselected pregnancies in Slovenia na XVI. Svetovnem kongresu iz ultrazvoka v porodništvu in ginekologiji v Londonu.
 
Raziskavo Risk assessment of trisomy 21 by maternal age and fetal nuchal translucency thickness in 7096 unselected pregnancies in Slovenia je leta 2008  s soavtoricama objavila v mednarodni reviji Journal of perinatal medicine. Raziskavo je aktivno predstavila leta 2007 na XVII. Svetovnem kongresu iz ultrazvoka v porodništvu in ginekologiji v Firencah, VI. Hrvaškem kongresu o ginekološki endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi z mednarodnim sodelovanjem na Brionih ter leta 2008 na 7. Kongresu fetalne medicine v Cavtatu. Raziskavo je 2007 predstavila tudi na srečanju Združenja ginekologov in porodničarjev Slovenije.
 
Leta 2008 je izšel članek A Down syndrome female infant with partial trisomy of chromosome 21-abnormal nuchal translucency screening test v mednarodni reviji Genetic counseling. Z njim se je aktivno udeležila 8. Svetovnega kongresa fetalne medicine v Portorožu, in 4. Kongresa slovenskih ginekologov in porodničarjev leta 2009 v Portorožu.

V poljudnih revijah in časopisih je objavila veliko člankov vzgojno strokovne vsebine za laično populacijo. Leta 2008 je pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta in Mednarodnega združenja za promocijo žensk v Evropi – »International Association for the promotion of Women of Europe« (AIPFE) kot nacionalna kandidatka predstavila temo Uvedba presejalnega programa za odkrivanje kromosomskih nepravilnosti.

Leta 2009 je AIPFE organiziral strokovno srečanje in delavnico o pravicah žensk po Evropi. Darija je sodelovala na delavnici s prispevkom Strategies for equality and working conditions for women in Slovenija.

Leta 2009 je v Zdravniškem vestniku izšel članek Sledenje razvoja pri deklici z rekombinantnim Downovim sindromom do starosti treh let in pol. Članek je bil aktivno predstavljen na 4. Slovenskem kongresu ginekologov in porodničarjev v Portorožu leta 2009, na 10. Kongresu fetalne medicine na Rodosu leta 2010 in na XX. Svetovnem kongresu iz ultrazvoka v porodništvu in ginekologiji v Pragi istega leta.

Zaposlena je v Diagnostičnem centru Strah od leta 2009 kot direktorica svojega centra za ginekologijo in porodništvo. 
  
Leta 2011 je izšla mednarodna knjiga Genetics and etiology of Down syndrome , v kateri je objavljeno poglavje raziskave First trimester screening for trisomy 21 by maternal age, nuchal translucency and fetal nasal bone in unselected pregnancies. Raziskava je bila aktivno predstavljena na srečanju Združenja ginekologov in porodničarjev Slovenije, na 11. Kongresu fetalne medicine na Kosu in VIII. Hrvaškem kongresu o ginekološki endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi z mednarodnim sodelovanjem na Brionih istega leta.
 
Leta 2011 je bil v Medicinskih razgledih objavljen članek Ultrazvočno presejanje za kromosomopatije v prvem trimesečju nosečnosti pri 13.049 naključno izbranih nosečnicah, predstavljen v okviru 11. Novakovih dni na Ptuju.
 
Leta 2013 je izšla mednarodna knjiga Down Syndrome, v kateri je objavljeno poglavje raziskave Increased fetal nuchal translucency thickness and normal karyotype: prenatal and postnatal outcome.
V Medicinskih razgledih je izšel članek Povečana nuhalna svetlina in normalni kariotip. S soavtoricama je bilo poglavje predstavljeno na 5. Kongresu ginekologov in porodničarjev Slovenije ter na IX. Hrvaškem kongresu o ginekološki endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi z mednarodnim sodelovanjem na Brionih leta 2013. 
 
Leta 2013 je bil objavljen strokovni prispevek Increased nuchal translucency, normal karyotype and major structural cardiac defects, mentor strokovnega prispevka je bila Darija Strah, Diagnostični center Strah. Delo je bilo predstavljeno na IX. Hrvaškem kongresu o ginekološki endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi z mednarodnim sodelovanjem na Brionih istega leta.
 
Leta 2014 je v Farmacevtskem vestniku izšel članek Neinvazivno predporodno presejanje za anevploidije na osnovi proste plodove DNA – pregled razvoja in priporočila za klinično prakso.
 
Leta 2015 je s soavtorjema sodelovala na 14. Kongresu fetalne medicine na Kreti s člankom Non-invasive prenatal DNA testing for Down syndrome and other chromosomal abnormalities: clinical experience in Slovenia
Za svoje strokovno delo in 20 letno aktivno delovanje je prejela 2015 strokovni naziv Primarij.
Raziskovalno delo Neinvazivno predrojstveno DNA testiranje za Downov sindrom in ostale kromosomske nepravilnosti: analiza dela od 2012-2015 v Diagnostičnem centru Strah je bilo predstavljeno na X. Hrvaškem kongresu o ginekološki endokrinologiji, humani reprodukciji in menopavzi z mednarodnim sodelovanjem, Brioni
 
Leta 2016 je soorganizirala učno delavnico z mednarodno udeležbo Vloga cf DNA testiranja v perinatalni diagnostiki v Mariboru in sodelovala s predavanjima Cf-DNA presejanje za DS in ostale kromosomske nepravilnosti ter Ultrazvočna preiskava dojk.
V letih 2017/02018 se je izobraževala v UKC Maribor pod mentorstvom Nine Čas Sikošek, dr. med., specialistke ginekologije in porodništva, ki se ukvarja z boleznimi dojk že več kot 20 let ter ima s tega področja bogate klinične in kirurške izkušnje. Velja za eno izmed prepoznavnih slovenskih ginekologinj, ki so življenje posvetile odkrivanju raka dojk. Primarij Strah je pod njenim mentorstvom sodelovala v Centru za bolezni dojk, kjer se opravljajo mamografije, klinični pregled dojk, ultrazvočne preiskave, ultrazvočno vodene punkcije ali biopsije tkiva dojk, citološki odvzemi izcedkov iz dojk, izpraznitvene punkcije, zdravljenje vnetij, odkrivanje benignih in malignih bolezni, priprave bolnic na operativno zdravljenje, neoadjuvantne in postoperativne kemoterapije, napotitve na obsevanja in sledenje žensk po operacijah.
Licenco Postdiplomske šole iz ultrazvoka dojk je pridobila z izpitom pri profesor dr. Ivanu Drinkoviću, dr. med., specialistu radiologije, predsedniku Senološkega društva Hrvaške v Zagrebu.

Leta 2018 je zaživela njena druga strokovna spletna stran, posvečena preventivi zdravja dojk, kliničnem in ultrazvočnem odkrivanju benignih in sumljivih sprememb na dojkah, posvetu o vodenju dojk v vseh starostnih skupinah –www.ultrazvokprsi.si.

Leta 2019 je soorganizirala učno delavnico z mednarodno udeležbo DNA testi v ginekologiji in perinatologiji v Mariboru in sodelovala s predavanjem Ali je padec invazivnih preiskav ob uvedbi testiranja s prostocelično DNA v DC Strah že zaznaven?
 
Leta 2020 je objavila raziskavo Vpliv prenatalnega testiranja s prosto celično plodovo DNA na presejanje v prvem trimesečju nosečnosti in število invazivnih preiskav v Sloveniji.

V letih 2021/2022 se je izobraževala iz področja ginekološka endokrinologija v UKC Ljubljana pod vodstvom prof. dr. Mojce Jensterle Sever, spec. endokrinologije in v Italiji pod vodstvom prof. Anrea R. Genazzanija, spec. ginek/porodništva iz področij Sindrom policističnih jajčnikov in endometrioze. 
 
Leta 2022 je uvedla inovativni program Celostno integrativno zdravljenje Sindroma policističnih jajčnikov – PCOS v DC Strah z zunanjo ekipo vrhunskih strokovnjakov, ki pokrivajo vse pristope zdravljenja ene najbolj pogostih hormonskih motenj in ginekoloških bolezni tako pri nas kot po svetu. Zato je center dobil tudi dodatno ime: PCOS klinika. 

Poleg strokovnega dela, ki je neposredno povezan z zdravjem ženske v vseh obdobjih je mama 21. letni študentki medicine in 1.9 letnemu študentu računalništva Vitu Martiua. Svoj prosti čas namenja družini, nenehnemu strokovnemu izobraževanju in športu.

Najbolj sem vesela, ko stranke po zdravljenju z laserjem povedo, kako zadovoljne so s terapijo in rezultatom, pa če gre za zdravstveni ali estetski problem, ki ga izboljšujemo. To me navdaja s ponosom in izpolnjuje, saj s tem ne pomagam le njim, ampak tudi sama dosežem strokovni rezultat in osebno zadovoljstvo.

CERTIFIKATI

PUBLIKACIJE

DOBRODELNOST

031 701 774
Facebook
Instagram